Er komen steeds meer (internationale) wetten en regels. Dit heeft gevolgen voor financiële instellingen, maar ook voor ondernemingen buiten de financiële sector. Actueel zijn de onderwerpen als gedrag en cultuur, integriteit, marktmisbruik, Anti-Money Laundring, Customer Due Diligence (CCD), Know Your Customer (KYC). Verder kan het belang van Governance niet worden onderschat. Governance zorgt voor de basis van beheersing van bedrijfsvoering.

Daarnaast ontwikkelen overheden en toezichtinstellingen naar aanleiding van beursschandalen en andere wereldwijde economische ontwikkelingen (terrorisme, bankencrisis en dergelijke), continu nieuwe richtlijnen.

Compliance is meer dan alleen maar wet- en regelgeving. Het perspectief veranderd van regels naar gedrag.

Van Altena Consulting

kan je ondersteunen voor diverse compliance activiteiten:

• Veranderende regelgeving, zoals AVG, Wft, Wwft, WTT en voorschriften van (overheid)instanties zoals de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en beoordelen, vertalen, implementeren en borgen van bedrijfsprocessen, werkmethoden, documenten en systemen;

• Monitoren van CDD- en AML activiteiten en rapporteren aan management:
• Opstellen van Systematische Integriteit Risico Analyse (SIRA)
• Client acceptatie (onboarding) conform Customer Due Diligence, review CDD dossiers
• Beoordelen en zo nodig verbeteren van de interne regelgeving
• Identificatie van Compliance risico en treffen van adequate mitigerende maatregelen

Monitoren van interne procedures;
• Toezien op de inrichting en beheer van het Compliance Charter en het Compliance Program
• Signaleren van ontwikkelingen in het vakgebied en inspelen op veranderingen omtrent wetgeving
• Kennis van (internationale) standaarden relevant voor het beoordelen van integriteitsrisco’s zoals de FATF lijsten en CPI
• Vertaling van regelgeving naar beleid en advisering aan de business voor goed functionerende bedrijfsprocessen
• Onderhouden van het klachtenregister; registratie van klachten, het borgen van een correcte en tijdige afhandeling van de klachten
• Signalering ongebruikelijke transacties en melding FUI Nederland
• Onderhouden van contacten met toezichthouders en verzorgen van rapportages (DNB, AFM)

EXAMPLES

Voorbeelden van belangrijke wet- regelgeving:

• WTT (Wet toezicht Trustkantoren)
• Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)
• MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)
• AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)
• FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Met ruim 15 jaar werkervaring in (voornamelijk) de trust sector als compliance officer en senior financieel accountmanager kan ik staven op een gedegen (internationale) ervaring met complexe structuren in een (internationale) wet- en regelgeving.